ExpertiseWadowice.pl
  • Ubezpieczenia Expertise Wadowice
  • Ubezpieczenia Expertise Wadowice
  • Ubezpieczenia Expertise Wadowice

Koszty leczenia


Z punktu widzenia osoby korzystającej z ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą wyjątkowo ważnym elementem jest wysokość sumy gwarancyjnej, czyli maksymalnego limitu (kwoty) do którego ponosi odpowiedzialność zakład ubezpieczeń. Limit ten powinien być określony na takim poziome, aby rzeczywiście zabezpieczył pełne pokrycie kosztów leczenia bez konieczności sięgania po własne osobiste środki. Patrząc na praktyczne przykłady w tym zakresie zasadnym jest rozpatrywanie limitów na poziomie minimum równowartości 10 000 euro. Wyjątkiem od tej zasady są limity, które ustalamy na wyjazdy do krajów takich jak Kanada i Stany Zjednoczone, bowiem koszty leczenia na terytoriach wskazywanych państw są wyjątkowo wysokie. Zasadnym wydają się tu limity na minimalnym poziomie równowartości 20 000 – 30 000 USD.
Copyright ExpertiseWadowice.pl